Thursday, 31 May 2012

Kategori golongan guru...

Kategori golongan guru sebagai renungan:

Cikgu Unggul : mendidik dan berwawasan,jelas,menarik,tegas dan adil

Cikgu Peperiksaan : mementingkan kejayaan peperiksaan semata-mata

Cikgu Moral dan disiplin : mementingkan aspek disiplin melebihi aspek-aspek lain

Cikgu Sukan : sentiasa mengutamakan sukan

Cikgu kerjaya/makan gaji : Bekerja untuk gaji

Cikgu zon selesa : Menentukan kerjayanya selamat

Cikgu cukup hidup/kayu mati : sudah tidak minat mendidik
Ibnu Khaldun: Sesiapa yang tidak terdidik dengan baik oleh ibu bapanya akan dididik oleh zamannya


[daripada buku:Penteorian Sosiologi dan Pendidikan oleh Ahmad Hasan Dawi.2006.]
Post a Comment